Ukázka fotografií...

náhled prováděných prací a závad

Koroze Al vložky Koroze Al vložky Neudržovaný komín Havarijní stav komínové lávky Překážka v komínové vložce Překážka v komínové vložce Překážka v komínové vložce Překážka v komínové vložce Nedostatečná výška komína Nedostatečná výška komína Nebezpečný komín Zarostlý osinkocementový průduch Rozpadající se komín Nesprávně provedené zdivo Reklama na autě Reklama na autě Zachycení komínové vložky Montáž komínové vložky Pracovní prostředí Havárie komínové lávky Nesprávně provedená montáž komínové vložky Střechy