Vítejte...

nabízené služby


Pavel Krysl

Je osoba zapsaná ve společenstí kominíků (č. 245). Firma, zabývající se kominickými službami, funguje od roku 1995. Zabýváme se především klasickými kominickými službami, které spočívají v navrhování a výpočtu staveb komínů, kontrole a údržbě komínů. Mezi naše další práce patří opravy komínů, vložkování, dopojování spotřebičů, včetně turbokotlů, drobné opravy střech všech typů. Provádíme odborné revize komínů, technické zprávy o stavu kouřovodu a pod...

Revizní zpráva

Revizní zprávou se rozumí prohlášení o stavu komína s ohledem na použité materiály. Stav komína se posuzuje dle ČSN 734 201/10. Tato norma určuje podmínky, za kterých může být komín provozován. Určuje umístění komínových lávek, přístupy ke komínům, minimální výšku, a pod... Součástí revizní zprávy je Technická zpráva.

Čištění komínů a kouřovodů

Dle nařízení vlády 91/2010 Sb. je správce budov povinen, zajistit čištění a kontrolu komínů ve stanovených intervalech. Intervaly pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje nařízení vlády 91/2010 Sb., o čištění komínů:
Přílohu č. 1 k NV 91/2010 Sb. si můžete stáhnout "ZDE",
případně celé nařízení "ZDE"

Čištění je:

Zprůchodnění komínu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu, odpuštění kondenzátu z kondenzátní nádoby, zjištění stavebního stavu spalinové cesty, případná kontrola komínovou kamerou.

logo cechu